PH Kohenet Kabbalat Shabbat

Register in advance for Kohenet Kabbalat Shabbat: https://zoom.us/meeting/register/tJcvduGgqTgsGdYAFe454MRle6nWsbNDzVbb